Besloten Data (voor intern gebruik Gemeente Vlaardingen)

Op deze pagina vind je de beschikbare viewer-applicaties voor intern gebruik door de gemeente Vlaardingen en de Open Data viewer-applicaties samen. Als er een slotje naast de titel van een viewer-applicatie staat, is het besloten data en moet er (eenmalig) worden ingelogd.

De BAG, Basisregistratie Adressen en Gebouwen bevat alle officieel bestaande panden met de daarin liggende verblijfsobjecten en nummeraanduidingen. Alsmede de stand- en ligplaatsen. Via dit thema kunt u dus alle bestaande BAG-gegevens die door de gemeente Vlaardingen zijn geregistreerd bekijken en de bijbehorende informatie opvragen.

Deze applicatie bevat de kadastrale eigendom- en andere rechten op kadastrale percelen binnen de gemeente Vlaardingen

•De kadastrale kaart. Op deze kaart is de ligging van de kadastrale percelen met hun appartementen te zien.

• Eventuele thematische lagen, zoals bijvoorbeeld gemeentelijk eigendommen, kunnen op verzoek worden toegevoegd.

•Informatie wordt 's nachts, na elke werkdag bijgewerkt

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. Op éénduidige wijze wordt de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd.

Voor o.a. de ondergrondse infrastructuur

• Riolering uit systeem van Accres

• Verschillende kabels en leidingen

• Bodemsonderingen

• AHN3 hoogtemetingen

• Zettingswaarden

• NAP en Vlaardingse hoogtebouten

• de kadastrale kaart.

• verschillende achtergrondlagen

• en nog meer...

Hierin is o.a. opgenomen:

• Locatus gegevens

• Nieuw Handelsregister

• Kadaster

Oplaadpalen electrische auto's

Binnen de gemeente Vlaardingen staat tegenwoordig al een behoorlijk aantal elektrisch oplaadpalen voor electrisch aangedreven auto's. De verwachting is dat er in de loop van de tijd meer bij zullen komen. Waar deze staan kunt u op deze kaart zien en volgen. Elke oplaadpaal kent 2 oplaadpunten.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Binnen de gemeente Vlaardingen zijn er een aantal openbare gehandicaptenparkeerplaatsen. Waar deze staan kunt u op deze kaart zien.

Erfgoed

Vlaardingen is een goed herkenbaar voorbeeld van een oorspronkelijk Middeleeuwse dijk- en havennederzetting, waar na opening van de Nieuwe Waterweg (1872) een belangrijke stedelijke ontwikkeling plaats vond in de vorm van een nieuw haven- en industriegebied en een nieuw woongebied met stadspark. Onderwerpen als het beschermd stadsgezicht en archeologie hebben hier hun plaats.

Sport en bewegen

Bekijk hier het actuele sport- en beweegaanbod in Vlaardingen. De kaart geeft een overzicht weer van sportactiviteiten, sportverenigingen, speelplaatsen, sportaccommodaties en verschillende (mountainbike- en wandel-)routes.

Strooiroutes

De strooiroutes van de gladheidsbestrijding in de gemeente Vlaardingen is op deze kaart terug te zien voor fietspaden en overige wegen.