Open Data

Open Data portaal van Kaartenbalie Vlaardingen

BAG 2

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat alle officieel bestaande panden met de daarin liggende verblijfsobjecten en nummeraanduidingen. Alsmede de stand- en ligplaatsen. Via dit thema kunt u dus alle bestaande BAG-gegevens die door de gemeente Vlaardingen zijn geregistreerd bekijken en de bijbehorende informatie opvragen.

BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. Op éénduidige wijze wordt de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd.

Strooiroutes

De strooiroutes van de gladheidsbestrijding in de gemeente Vlaardingen is op deze kaart terug te zien voor fietspaden en overige wegen.

Erfgoed

Vlaardingen is een goed herkenbaar voorbeeld van een oorspronkelijk Middeleeuwse dijk- en havennederzetting, waar na opening van de Nieuwe Waterweg (1872) een belangrijke stedelijke ontwikkeling plaats vond in de vorm van een nieuw haven- en industriegebied en een nieuw woongebied met stadspark. Onderwerpen als het beschermd stadsgezicht en archeologie hebben hier hun plaats.

Sport en bewegen

Bekijk hier het actuele sport- en beweegaanbod in Vlaardingen. De kaart geeft een overzicht weer van sportactiviteiten, sportverenigingen, speelplaatsen, sportaccommodaties en verschillende (mountainbike- en wandel-)routes.

Mobiliteit

Binnen dit thema vindt u verschillende onderwerpen die met verkeer en vervoer in Vlaardingen te maken hebben. Zoals (gehandicapten) parkeerplaatsen, oplaadpalen, bus- metro- en tramhaltes, strooiroutes, parkeerdrukgegevens enz.

Stembureau Locaties

Binnen de gemeente Vlaardingen beschikbare stembureaus. Op adres zoeken naar stembureaus en welke toegankelijk zijn voor rolstoelen.